Huisregels – Dental XL – Den Haag


Dental XL is een mondzorgpraktijk met diverse disciplines. Onze tandartsen, endodontoloog, implantologen, de mondhygiëniste, de fysiotherapeute, (preventie)assistenten en balie-medewerkers staan van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur voor u klaar!

Bent u nog geen patiënt bij ons? U bent van harte welkom bij Dental XL.

Huisregels

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze en u zo goed mogelijk te kunnen helpen, vragen wij u onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de huisregels van Dental XL. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn kunnen op deze pagina nuttige informatie vinden.

Uw gegevens
Alle gegevens die over de patiënt worden verzameld, worden gebruikt met als doel de hulp- en zorgverlening voor de patiënt.

Wat doen wij met uw gegevens
Uw gegevens bewaren wij in uw (digitale) patiëntendossier en worden goed beveiligd.

Wij controleren uw gegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum en zoeken uw zorgverzekering op. Wij gebruiken uw e-mailadres en telefoonnummer uitsluitend om met u te communiceren over uw behandeling of afspraak. Ook kunnen wij deze contactgegevens gebruiken voor het versturen van een afspraakbevestiging, een afspraakherinnering, de oproep voor uw halfjaarlijkse controle of het maken van een nieuwe afspraak. Voor deze oproepen via mail en sms kunt u zich uiteraard aan- en afmelden.

Het delen van uw gegevens
Indien nodig, delen wij uw gegevens (uiteraard uitsluitend met uw toestemming) met verwijzers, zoals de kaakchirurg of de orthodontist.

Gegevens wijzigen
Wijzigingen in uw contactgegevens dienen schriftelijk (per post of per mail) te worden doorgegeven aan de balie. Ook het opvragen van uw (digitale) patiëntendossier dient schriftelijk te gebeuren o.v.v. de correcte (digitale) adresgegevens van u of bijvoorbeeld uw nieuwe tandarts.

Facturatie
Wij geven uw geslacht, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, verzekeringsgegevens en de geleverde prestatie(s) met bijbehorende code(s) en uitvoerdatum door aan Infomedics. Zij sturen onze rekeningen door naar u of naar uw verzekering.

Verwijzen
Als wij u verwijzen, vragen wij uw toestemming dit te delen met de desbetreffende specialist. Wij delen door middel van een beveiligde mail uw burgerservicenummer, naam, geslacht, adres, woonplaats en geboortedatum en de reden waarom wij u verwijzen.
Wij werken volgens de wet AVG en beveiligen uw gegevens zo goed mogelijk.

Nieuwe patiënten
Voor het eerste bezoek bij uw tandarts kunt u het volgende verwachten:
• Afnemen van een medische vragenlijst.
• Een onderzoek met spiegelsonde (controle).
• Een röntgenologisch onderzoek, meestal bestaande uit 2 overzichtsfoto’s en eventueel een grote overzichtsfoto.
• Bespreken van eventuele problemen en het opstellen van een behandelplan.
Daar waar zich grote problemen voordoen kan een extra röntgenfoto noodzakelijk zijn. Schroom niet te vragen naar uitleg tijdens uw controle/behandeling.

Afspraken
Wij voeren in onze praktijk uitsluitend behandelingen volgens afspraak uit. Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt.

Wij herinneren u aan uw afspraak via e-mail of SMS, het is daarom van belang dat uw gegevens up-to-date blijven. Wij vragen u dan ook ons te informeren wanneer uw contactgegevens zijn gewijzigd.

Afspraakherinneringen die via SMS worden gestuurd kunt u helaas niet beantwoorden. U kunt contact met ons opnemen op ons vaste telefoonnummer of via mail.
Let op! Het feit dat wij u herinneren aan uw afspraak is een extra dienst van onze zijde. U blijft natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraak.

Gedrag
Wij behouden ons het recht om patiënten die discrimineren, agressief zijn, schreeuwen of schelden, wapens bij zich dragen, onder invloed van alcohol of drugs zijn of een hond meenemen te weigeren. Tevens accepteren wij geen ongewenste intimiteiten.

Aanmelden
Wij stellen het op prijs wanneer u zich bij binnenkomst aan de balie meldt.

Controles
Wij adviseren onze patiënten om minimaal twee keer per jaar voor controle en het verwijderen van tandsteen te komen. Afhankelijk de situatie in de mond kan de tandarts u aanraden vaker een afspraak te maken.

Wij sturen u een bericht wanneer het weer tijd is voor uw halfjaarlijkse controle door de tandarts. Dit doen we per SMS of per e-mail.

Preventie
Wij besteden veel aandacht aan preventie. Het voorkomen van problemen is immers beter dan het genezen ervan. Onze preventieassistentes staan dan ook altijd voor u klaar. Indien noodzakelijk verwijzen wij u naar onze mondhygiëniste. Zij verwijdert tandsteen en reinigt uw gebit. Een reiniging bij de mondhygiëniste bestaat altijd uit preventieve voorlichting en reiniging. Tevens maken wij regelmatig röntgenfoto’s bij onze patiënten.

De tandarts kan uitlopen
Wegens onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat de afspraak van uw voorganger uitloopt. Spoed- en pijnklachten maar ook een ‘reguliere’ behandeling kan langer duren dan gedacht/gepland. Hierdoor kan een volgende afspraak later beginnen. Wij rekenen hierbij op uw begrip.

Het te laat komen voor een afspraak
Wanneer u te laat op uw afspraak verschijnt, loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd.

Het niet nakomen van een afspraak
Indien u niet in staat bent uw afspraak na te komen, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Indien u langer dan 48 uur van te voren afbelt krijgt u geen rekening. Indien u niet op tijd afbelt of zonder bericht niet op uw afspraak verschijnt, wordt deze afspraak aan u doorberekend volgens de standaard code C90. Het bedrag is afhankelijk van de behandeling.

Pijnklachten/spoedgevallen
Wanneer u ’s ochtends voor 09:00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, doen wij ons uiterste best u dezelfde dag nog te helpen. Wanneer u later op de dag belt, kan het zijn dat wij u pas de volgende dag kunnen behandelen. Wij kunnen u helaas niet garanderen dat u direct geholpen wordt.

Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of
schooltijden.

Spoedgevallendienst
Bij pijnklachten of wanneer een tand of kies afbreekt, kunt u Dental XL bereiken van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 uur tot 16:30 uur. Wanneer de praktijk gesloten is, kunt u in het geval van spoedeisende klachten contact opnemen met de Dental 365: 085 105 65 07. U wordt daar verder doorverwezen. Houd u alstublieft pen en papier bij de hand voor het noteren van noodzakelijke gegevens.

Gegevens up-to-date?
Laat u het ons weten wanneer u bent veranderd van zorgverzekeraar of wanneer u een nieuw adres, telefoonnummer of e-mailadres heeft? Geef daarnaast ook veranderingen in uw gezondheid door aan uw tandarts, dit kan van belang zijn voor uw behandeling.

Begrotingen
Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting. Alleen indien een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Lees de begroting altijd zorgvuldig door!

De bedragen op de begroting zijn slechts een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen in het behandelplan en tariefwijzigingen zullen worden doorgevoerd.
Betalingen/rekeningen

Heeft u een tandartsverzekering? Dan worden onze nota’s gemaakt en verstuurd door Infomedics. Zij sturen rekeningen direct aan u of rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Heeft u geen tandartsverzekering? De behandeling dient dan direct betaald te worden. Zowel betalen met pin als contant afrekenen is mogelijk in de praktijk.

Heeft u vragen over de rekening dan kunt u contact opnemen met Infomedics Op de website www.notavanInfomedics.nl kunt u ook veel antwoorden op vragen over rekeningen vinden. U blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van uw rekening

Klachten
Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Wat kunt u doen?

1. Blijf er niet mee zitten maar spreek ons erop aan! Dan proberen we er samen uit te komen. U kunt het best even vooraf contact leggen via de balie, zodat de tandarts tijd voor u kan maken.
2. Praat met uw behandelaar. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt of wat u dwars zit. De behandelaar kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de behandelaar belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing.
3. Vraag advies van het TIP. Als u er samen niet uitkomt of u wilt uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken, kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoonnummer 0900 20 25 012, € 0,90 per gesprek. Het TIP is opgericht door de KNMT. De TIP-medewerker kan met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan en geeft u hiervoor tips en handvatten. Het TIP kan ook voor u nakijken of uw tandarts is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT. De link van TIP is https://www.allesoverhetgebit.nl/contact/
4. Dien een klacht in. Komt u er alsnog niet uit? Dan kunt u hieronder een klacht indienen. Let op: u kunt alleen van dit formulier gebruikmaken als uw tandarts bij de KNMT is aangesloten.

Nadat u een klacht heeft ingediend, neemt een klachtenfunctionaris contact met u en de tandarts op om te bemiddelen.

Als uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht nog laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende
uitspraak over de klacht.

Meer informatie hierover vindt u op https://www.knmt.nl/patienten/klachtenregeling-voor-patienten

Uw eigendommen
Waak zelf over uw eigendommen. Dental XL is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

U bent zwanger
Indien u (vermoedelijk) zwanger bent, meld dit dan steeds duidelijk aan de tandarts voor de behandeling. De meeste behandelingen kunnen perfect uitgevoerd worden tijdens de zwangerschap, zonder problemen voor uw kind.